คลิก : https://academic.dusit.ac.th/academic/Login.sdu?mode=index

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA จำนวน ๑ ลูก ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (18 พ.ค.63)