ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก และการ Check in เพื่อเข้าสู่อาคารที่พัก-สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)

 

 

การอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 (ที่รายงานตัวรอบ4-5) https://onlinecourse.dusit.ac.th/
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2-บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด