ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก และการ Check in เพื่อเข้าสู่อาคารที่พัก-สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)