ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงกรอบผนังอาคารห้องสมุดและอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีคัดเลือก