อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ และนางสาวภาวินี จริงจิตต์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับรางวัลขวัญใจกรรมการ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตรในการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน” จากผลงาน “ไม้เทพทาโร ไม้เทวดา” เพื่อนำเสนอมุมมอง แนวคิด เกี่ยวกับเรื่องราวดี ๆ ในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

นักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก ม.สวนดุสิต รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต รับรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”