คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_renovate_R8201_8305_8401_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องอ่านกระดาษคำตอบ รายปี แบบ Gold จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง