คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในโจทย์ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  

กติกาการเข้าร่วมประกวด 3 ขั้นตอนง่ายๆ  

1กด like & share โจทย์ จาก Facebook GSB SMEs Startup และตั้งค่าเป็นสาธารณะ  

2ถ่ายคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที  

3อับโหลดคลิปลง Youtube หรือ google drive ลง Inbox ให้ผู้ประสานงานกิจกรรมในเพจ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน  

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 022445701 หรือ 0647462445  

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย