โพล คาเฟ่ จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ AND CARRY ON” Workshop การทำไอศกรีมและการทำธุรกิจไอศกรีมเบื้องต้นโดยกำปั่นไอศกรีม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ โพล คาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 *จำกัดเพียง 30 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ คุณชนัญชิดา อยู่เดช โทร. 0933532322
ศูนย์อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ