คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/3_outcome/e_bid2643.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ชั้น ๓ ชั้น ๕ และชั้น ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1 สมัครผ่านออนไลน์ที่https://bit.ly/3jBrQ3k รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163 หรือ 089-6880865