เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ดร.ขวัญนภา  สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติให้เป็นผู้วางผ้าไตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย  ขันติธัมโม) อดีตเจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ

ในการนี้ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกับชุมชนปงสนุกเหนือ จัดสำรับอาหารถวายเพลคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้ด้วย 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดิน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐ ไร่ ๗๙ ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง