นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับหนังสือ เนื่องจากไม่ได้ยืนยันข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน สำหรับการจัดส่งหนังสือเรียน online ภาคเรียน 1/64
เข้าระบบได้ที่ https://forms.gle/rqBouY2q4fg3rd8HA
ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการจัดส่ง
** น้องๆที่บันทึกข้อมูลแล้วไม่ต้องเข้าทำการบันทึกซ้ำนะครับ**
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/suandusitbook หรือ add Line : @sdubooks

 

ขอความร่วมมือ นักศึกษา ที่มีรายชื่อ ตามประกาศนี้ กรอกข้อมูลยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งหนังสือ ได้ที่

คลิก : รายชื่อ