ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนให้แก่นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

 

ขอความร่วมมือ *นักศึกษาที่ยัง”…ไม่ได้”… บันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

โดยเข้าระบบได้ที่ https://forms.gle/rqBouY2q4fg3rd8HA

 

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง บริการจัดส่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

** น้องๆที่บันทึกข้อมูลแล้วไม่ต้องเข้าทำการบันทึกซ้ำนะครับ**

 

ตรวจสอบ Tracking การจัดส่ง ได้ที่

ตรวจสอบรายชื่อการส่งหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2244 5421