ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกงานของนักศึกษาใน กฟภ. สำนักงานใหญ่ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับ กฟภ.