คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ Thai Culture and Language Promotion Skills Program รุ่นที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบ โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ในโอกาสนี้นักศึกษาชาวจีนโชว์การแสดงรำสาวน้อยกลองยาว การขับร้องเพลงไทย-จีน และการแสดงรำบำชุดเครื่องปั้นดินเผา ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 26 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน)