ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นประธานเปิด การจัดงานแสดงผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี 2561 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต