คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน “ดุสิตนฤมิต วิจิตรศรีธารา มหาสงกรานต์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัว และให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ในงานยังมีการแสดงจากนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รำอาศิรวาท ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10,รื่นฤดีดิถีสงกรานต์ และกิจกรรมรำวงสงกรานต์ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 (ภาพ/ข่าว : พศิน)