นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพล และ Assoc. Prof. Dato’ Dr.Toh Kian Kok, Vice President Group Human Resource and Internal Audit, UCSI University  ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการทำโพลของสวนดุสิตโพล ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ตึกใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562