โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 3 : Take Action  รู้ให้จริงผ่านสิ่งที่ได้ทำ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมกล่องปริศนา เด็กๆ ได้ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ และการคาดคะเน ในการเล่นเกมต่อ (กล่อง) ให้สูงๆ ได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงและการวัด นอกจากนี้ ยังใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ และศิลปะ สร้างสรรค์กล่องปริศนา ขึ้นมาด้วยตนเอง  กิจกรรมอมยิ้มน้ำตาลคริสตัล เด็กๆ มีความสนใจ และตั้งใจในการทำกิจกรรมได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องการตกผลึกของน้ำตาลผ่านกระบวนการสังเกต การจำแนกจนสามารถเกิดองค์ความรู้ใหม่ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง  วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562