มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) มอบทุนการศึกษา โครงการ ม.น.ข.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กพิการและนักเรียนที่ขาดแคลน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ และ พ.ต.ท. คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทายาทผู้ให้การสนับสนุนทุน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนการเรือนและคณะครุศาสตร์และนักศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต