มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 วันแรก เป็นการซ้อมของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565