รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ บ่ายวันพุธ โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพูดคุยในเรื่อง หัวอก ผอ.ภูธร และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย