ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis) จัดกิจกรรม Pilot Plant Rally โดยพาผู้ประกอบการแนะนำข้อมูลและบริการของ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เยี่ยมชม หอมขจรฟาร์ม ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โครงการศูนย์ปฏิบัติการเนย โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป กิจกรรม Pilot Plant Rally จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี