รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ บ่ายวันศุกร์ โดยมี ผอ.สุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  ร่วมพูดคุยในเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง…ว่าด้วย เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคล ในสวนดุสิต และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย