ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจง “โครงการฝึกงานได้งาน” ร่วมกับบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส(BFS)โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสในการจัดประชุมพูดคุยถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการรับนักศึกษาโครงการฝึกงานได้งาน พร้อมเงื่อนไขในการรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยตรง วันที่ 29-30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 (NB6)  รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team