วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กิจกรรม “จีน-ไทย ร่วมต้อนรับวันคล้ายวันเกิดสาธารณรัฐประชาชนจีน”โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทีมผู้บริหารภายในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนภายใต้การดูแลของสถาบันขงจื่อและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม เช่นการแสดงนาฏลีลา การประกวดการเขียนตัวอักษรจีน การแสดงดนตรีงานศิลปะต่างๆ ในงานวันคล้ายวันเกิดสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2565เวลา 09.30-17.00 น.  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี