เมื่อวันที่​ 4​ ตุลาคม​ รองศาสตราจารย์​ ดร.ชนะศึก​ นิชานนท์​ รองอธิการบดี​ฝ่าย​วิจัยและพัฒนา​การศึกษา​ ​ พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ยุธยา​ อยู่เย็น​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย​และพัฒ​นา​ ​ให้การต้อนรับและนำการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ​การให้บริการ​ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ให้กับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์​บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรินทร์ โดยมี นางสาวอกนิษฐ์ เลิศสิริศรีสกุล ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ​ มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต ร่วมนำเสนอถึงการดำเนินการโครงการ​ Smart UBI สวนดุสิต และโครงการหอมขจรการ์เด้นท์  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรินทร์ ได้เยี่ยม​ชมสถานที่ผลิตขนมอบและเบเกอรี่ของสวนดุสิต โดยมี ดร.จันทร์ธนา ศิริพันธ์วัฒนา​ ผู้จัดการสวนดุสิต​โฮม​เบเกอรีให้การต้อนรับ ณ​ โฮมเบเกอรี่