มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา โดย นายรอสดี  แมงกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยาและคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 321 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยมี ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง และคณาจารย์ บุคลากรร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ ระหว่างการเยี่ยมชม ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล พร้อมนำคณะนักเรียนและครูเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยและเข้าชมการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ณ ห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิม และศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.