รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร L-NET ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ ZAAB TODAY ช่อง MCOT เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program)โดยหลักสูตรมีระยะเวลาอบรมทั้งหมด 3 เดือน (อบรมทุกวันพฤหัสบดี) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2566 – 8 เมษายน 2566 พร้อมศึกษาดูงานในประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สอบถามและสมัครได้ที่คุณเมฐินีย์  นุ้ยสุด (เลขานุการประจำหลักสูตร L-NET) โทรศัพท์ 0 2244 5041-2  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : L-NET by SDU มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสร้างเครือข่ายและค้นหาศักยภาพใหม่ ๆ ในตัวคุณ