มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดงาน  welcome To Sdu Open House 2022 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขัน “jounior Food Photographer” กิจกรรมจุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อบรมการประกอบอาหาร กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” การแข่งขัน “การตลาดสร้างสรรค์พิชิตรางวัลยอดนักขาย” กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ Amazing Thailand บูธประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บูธชมรมผู้ประกอบการ รถโมบายสวนดุสิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์การศึกษา ตรัง และเยี่ยมชมสถานที่ หอพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้องวิทยบริการ ร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ โดยมีนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันและจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอนรวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง  เพื่อเป็นสร้างทางเลือกให้กับตนเองและได้วางแผนในการ เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง