รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กิจกรรมจิบกาแฟนัดพิเศษ “มองไป 3 ปีข้างหน้ากับอธิการบดี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565