รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 110 โดยมี คุณเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และ คุณธนากร บุญกล่ำ นักวิจัยสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง งานวิจัยและการเผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566