ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนการเรือน ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อม  สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  ร่วมงานทำบุญปีใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์ 2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โดยมีการสักการะศาลพระพรหม ศาลวิทยภูมิ และศาลตา-ยาย การนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์