มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูไพรัชนพ วิริยวรกุล ครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ จากโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565 จัดโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

สามารถชมผลงานได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ของงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power of the Heart of Transforming the Educational Quality ผ่านแพลตฟอร์มวันครู https://xn--42c5b5an4cvc.com/content/Educator-8

โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และคุณครูไพรัชนพ วิริยวรกุล เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรายงานการได้รับรางวัล และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ศาลาสารภีคู่ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566