สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ จัดโครงการอบรมพนักงานสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ หลักสูตร “สร้างสุของค์กรด้วยสติ MIO” นักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส