มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง จัดอบรมโครงการเชฟพรีเมียม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 โดยมีนักเรียนที่สนใจทางด้านอาหารเข้าร่วมโครงการมีการปฏิบัติในเมนูช็อคโกแลตและสตรอว์เบอร์รี่มูส,เมนูคาเนลโลนี่ผักโขมชีสซีฟู้ดกับซอสมะเขือเทศและเบชาเมลซอส โดยได้รับเกียรติจาก เชฟพนม ทองมาก และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี ณุวงศ์ศรีฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มประเภทมอคเทล ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว และคุณวิศรุต ประกอบกิจ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่มกิจกรรมการนำเสนอและถ่ายภาพอาหาร วิทยากรโดย อาจารย์สิรินทิพย์ สุตตาพงค์ และคุณวิศรุต ประกอบกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและการถ่ายภาพอาหารณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง