รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง เมื่อลูก (ศิษย์) ท้าทายครู และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting