ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษา ตรังที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร Thailand Ultimate Chef Challenge 2023 ในงาน THAIFEX – Anuga Asia ซึ่งเป็นงานระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียและสำคัญสำหรับเชฟมืออาชีพและเชฟที่มีความมุ่งมั่นกว่า 700 คนทั่วโลกมาแข่งขันกันใน 19 หมวดหมู่ของอาหารโดยมีคณะกรรมการที่ได้การรับรองจากสมาคมเชฟโลก World Association of Chefs’ Societies (WACS) เพื่อร่วมประเมินรสชาติและการนำเสนออาหารของผู้เข้าแข่งขัน โดยตัวแทนทั้ง 6 คนประกอบด้วย

๑.นายจตุพร ยอดอุดม 

๒.นายนิรวิทย์ สุกใส 

๓. นางสาวทิพย์วัลย์ ปลีวิสัย       

๔. นางสาวปาริชาติ เพชรด้วง 

๕. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด  

๖.นายฉัตรชัย แซ่เอี๋ยว

ผลงานที่ได้  ประกอบด้วยรางวัลเหรียญเงิน (Top score) 1 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล # Culino Trang, Suan Dusit University.#