นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสาตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน 50 คน บริจาคโลหิตให้กับสถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์บริจารโลหิตแห่งชาติ โดยใช้รถบัสบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ”เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง วันที่ 31 ฤษภาคม 2566