ทีมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ. ดร.ชยาพล ชมชัยยา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยคณะทำงานศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้แนวคิด ชีวิตติด Neutral ในกิจกรรมการเสวนาด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “ปรับชีวิต พิชิตความเป็นกลางทางคาร์บอน” ณ ห้อง Auditorium สำนักงานกลาง กฟผ.พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในตลาด Living Neutral Fair วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566