ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และมอบวุฒิบัตรแก่คณะศึกษาดูงานจากแผนกอาหารและเบเกอรี่ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) โดยมี นางสาวพัสสนันท์ แย้มฉ่ำไพร ผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายหัวข้อ การจัดอาหารตามหลักโภชนาการแต่ละช่วงวัย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566