สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย นางอารีวรรณ์ บุญคุ้ม หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (หอพักนักศึกษา และครัวสวนดุสิต)โดยมีผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ร่วมให้ข้อมูล และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ศูนย์การศึกษานครนายก จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566