มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภายในพระอุโบสถวัดเบญจมพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตดุสิต ณ วัดเบญจมพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖