ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ นางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 1 (หอพักนักศึกษา และครัวสวนดุสิต) และตรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สาธิตละอออุทิศ โดยมีผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ร่วมให้ข้อมูล และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ศูนย์การศึกษานครนายก จ.นครนายก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566