กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่อง เรื่องศึกษาต่อ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566