“ตอโจทย์​  SDG” วิชาพระราชสำนักศึกษา สมัยรัตนโกสินทร์​ โดย ผศ.ดร.สาระ มีผล​กิจ​ วิชา ภูมินาม ประวัติศาสตร์​ท้องถิ่นเพื่อการ​ท่องเที่ยว​ สำหรับ นศ.สหวิทยาการ​การ​ท่องเที่ยว​ และ นศ.สาขาอื่นๆที่สนใจเรียน​ ได้นำคณะเข้าเยี่ยม​ชม​และศึกษา​ดูงาน ณ หอวชิราวุธ​านุสรณ์​ มูลนิธิ​พระบาทสมเด็​จ​พระ​มงกุฎ​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ใน​พระบรม​ราชูปถัมภ์​ เขตดุสิต​ กรุงเทพ​มหานคร​ พร้อมรับฟังความรู้ทางวิชาการเรื่อง “พระบรมราชประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็​จ​พระ​มงกุฎ​เกล้า​เจ้า​อยู่” เพื่อสร้างประสบการณ์​การเรียนรู้​นอกห้องเรียน ตลอดจนนำความรู้มาปรับใช้ในสายงานวิชาชีพ และยังเป็นการบูรณาการกิจกรรม​ การเรียน​การสอน ปลูกฝังความรักชาติ​ศาสนา​และ​พระมหากษัตริย์​ ควบคู่​กับการทำนุบำรุง​ศิลปะ​วัฒนธรรม​ของชาติ ให้เกิดประโยชน์​แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ​ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2566