Poll Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย “งานวันลอยกระทง” ภายในงานมีกิจกรรมทำกระทง รำวงวันลอยกระทง และลอยกระทงร่วมกัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ร้าน Poll Café อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต