รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 11(85)/2566 โดยมีวาระเรื่อง งานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง SDU Community Engagement Expo 2023 : กิจกรรมเสวนาวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566