รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 226 (0.5) หัวข้อ “ความสุขไฮบริด “โดย ทีมผู้สอนความสุขตอนเรียน I1 และ J1 พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting