มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ผ่านระบบออนไลน์ (SDUeVOTE) โดยมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย ศรีดามา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2567) ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานคณะกรรมการกองอำนวยการกลาง ในคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบตีจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567