กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในงานนิทรรศการ เปิดบ้าน Open House “MPS Inno-Competence 2024” ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน เข้าเยี่ยมชมบูธและสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเรียนต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นิติศาสตร์ ฯลฯ งานนี้มีรุ่นพี่นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน สาขาวิชานิติศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการมือง และสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้ข้อมูลการศึกษาต่อ พร้อมทั้งมี Toffee Cake จากสวนดุสิต Home Bakery มาให้นักเรียนได้ชิมกัน สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก