สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานการประชุมร่วมด้วย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ  ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร และกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ โดยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย-ฝ่ายจีน ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และนำเสนอแผนงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งการมอบกระเช้าผลไม้มงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนให้แก่ผู้บริหารสถาบันขงจื่อฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567