สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบส้มมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ให้แก่ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนั้น คณะผู้บริหารสถาบันขงจื่อฯ ยังเข้าคารวะและมอบกระเช้าส้มมงคลแก่ท่านที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถานทูตจีนประจำประเทศไทย มาดาม เฝิง จวิ้นยิง เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ปี 2567